Obchodné právo upravuje právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti

Základné právne predpisy: Obchodný zákonník

Poskytujeme služby v oblasti korporátneho práva, napr. zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach s využitím zaručeného elektronického podpisu so zvýhodnenými súdnymi poplatkami, agendu tvorby a pripomienkovania zmlúv, či zastupovanie v súdnych sporoch z obchodných vzťahov.