Advokátska kancelária JUDr. Namir Alyasry PhD.

ponúka právne služby najmä v oblasti trestného, občianskeho a rodinného, obchodného, pracovného či správneho práva na profesionálnej úrovni.

V prípade potreby zabezpečíme spoluprácu so znalcami, tlmočníkmi, prekladateľmi, notármi či exekútormi tak, aby boli nároky klientov v čo najkratšom čase uspokojené.

Právne služby sú poskytované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi ako aj orgánmi verejnej správy (štátna správa, samospráva). Pri riešení právnych problémov našich klientov dbáme na osobný prístup a zachovanie vzájomnej dôvery, ktorá tvorí základ medzi vzťahom advokáta a klienta. Právny servis zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky a v prípade potreby i v okolitých krajinách.

We Speak English.
Wir Sprechen Deutsch.